Rekrutacja (IX-X 2019), będzie prowadzona w Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu w sposób jawny, metodą wewnętrzną, w formie aktywnej i pasywnej.

  • Rekrutacja aktywna: organizowanie spotkań informacyjnych dla uczniów i ich rodziców (np. podczas lekcji wychowawczych i „wywiadówek”),
  • Rekrutacja pasywna: kampania informacyjna w postaci informacji na stronie www projektu i plakatów w szkole.

Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa i regulamin dostępne na stronie www, w sekretariacie szkoły, w biurze proj. i podczas spotkań inf. Zgłoszenia składać można będzie w sekretariacie, biurze projektu i podczas spotkań.

Kryteria wyboru UP

Formalne:

  • złożenie poprawnie wypełnionych dok. rekrutacyjnych i oświadczeń (uczniowie – zgoda rodziców/opiekunów, n-le - zgoda dyrekcji)

Podstawowe:

  • uczęszczanie do szkoły objętej wsparciem/ bycie jej n-lem

Punktowane (maksymalnie 6 punktów):

  • płeć K (2 pkt)
  • ON (3 pkt)
  • chęć uczestnictwa w projekcie (na podstawie ankiety): 1 pkt.