Małgorzata Kuczyńska
koordynator projektu Powiat Milicki

Tel.: +48 697 823 345
malgorzata.kuczynska@milicz-powiat.pl

Ryszard Lech
koordynator projektu ZS im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Tel.: +48 697 823 345
r.lech@zsmilicz.eu